Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

Avcılar Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Gurup Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
Çapa Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
Kayasehir Escort
escort
Yeni Escort
escort
Rus Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Vip Escort
escort
Şişli Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Taksim Escort
escort
Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Otel Escort
escort
Sınırsız scort
escort
İstanbul Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Rus Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Anal Escort
escort
İstanbul Escort
escort
İstanbul Escort
escort
Otel Escort
escort
Yeni Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
İtanbul Escort
escort
Çapa Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Bayan Escort
escort
Grup Escort
escort
Escort Bayan
escort
İstanbul Escort
escort
Strapon Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
istanbul Escort
escort
Avrupayak Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
Eseyurt Escort
escort
Partner Escort
escort
Beylikdüzü Escort
escort
İstanbul Escort
escort
istnbul Escort
escort
Gurüp Escort
escort
Avcılar Escort
escort
Esenyurt Escort
escort
B.Düzü Escort
escort
Vip Escort
escort
19 Yaş Escort
escort

 

Aldatılan kadınlar 26-bölüm-

  • İlan Tarihi: 31 Mart 2013 14:45

Açıklama

Aldatılan kadınlar 26-bölüm- 

di. Okuluma bile baskinlar yapip beni ariyordu. Artik ciddi anlamda $ok korkuyordum. Bu arada hamile bi-raktigi o kadinla evlenmek zorunda kaldi. Bebek yii-ziinden evlendiler ve evliligi kisa siirdii. Bo$anabilmek i<;in o kadina hemen hemen biitiin mal varligini verdi. Bo$anir bo$anmaz da bizim oturdugumuz evin yakin-larinda bir ev tutup yerle$ti. Amaci, o kadinla beraber ya$amadigini bana gostermekti.

Sonunda pe$imi birakti

Benim Hakan’la ilgili hi<;bir $ey umurumda de-gildi. Bir an once o tehditlerden ve korkudan kurtul-mak istiyordum hepsi o kadar. Bu arada babam siirek-li Hakan’la konu$arak benim onu istemedigimi ve artik vazge<;mesi gerektigini soyleyip duruyordu. Hakan bu kez annemi hedef aldi. Telefon edip ” Kizini ka^i-racagim. Hayatin boyunca kizinin yuztinii goremeye-ceksin” diyordu. Bu sozler bir anneyi can evinden vu-racak sozlerdi. $imdi benim kadar annem de korkuyor-du artik. Babam Hakan’i benden vazge<;irebilmek i^in o kadar ugra$ti ki, sonunda ba$arili oldu. Hakan, benim onu asla istemedigimi sonunda anladi ve vazge<;ti teh-ditlerinden. Once, bizim evin oradaki evinden ta$indi. Ardindan da ba$ka bir kadinla evlendi. Duydugum ka-dariyla mutluymu$. Beni hi<; aramiyor. Hakandan kur-tuldum sonunda ama ne yazik ki aldatilmaktan kurtu-lamadim…

ilgisini eksik etmiyordu

Hakan’dan kurtulma siirecinde bir futbolcu ile ta-ni$tim. Pek fazla iinlii bir futbolcu olmadigi i<^in maga-zin basininda adi ge^mezdi. Onunla aramizda bir ya-kinlik ba$ladi. Hakkinda pek de fazla bilgiye sahip de-gildim onceleri. Ara$tirmalarim sonucu bir kez evle-nip bo$andigmi ogrendim. Bana hayati hakkinda hi<;-bir §eyi anlatmami$ti. Ben de “Neden bana evlenip bo-$andigini soylemedin?” diye sordugumda bana “Nasil olsa biliyorsundur diye du$iindum” cevabini verdi. Bu cevap beni pek tatmin etmese de inanmak istedim ona. Zaten o aralar tutunacak bir dala ihtiyacim var-di. Hakan’in bende yarattigi depresyonu atlatmam ge-rekiyordu. O futbolcu da ila<; gibi gelmi$ti a<;ik«;asi. Yani cevabina inanmak istedim. Benden ilgisini eksik etmiyordu. Surekli hediyeler falan gonderiyordu. Takimiyla birlikte surekli kampta olduklari i<;in telefonla da <jok rahat g6rii§ebiliyorduk.

Futbolcu sevgilim evliymi§

Derken futbol sezonu ba$ladi ve bizim onunla go-rii$melerimiz azaldi. Bana hep, “Ma^lar ba$ladi artik eskisi gibi rahat degilim” diyordu. Bir iki kez ak$amlari aradim ama telefonu hep kapaliydi. i<;ime bir kurt dii$-mii$tii ve bunu mutlaka ortaya gkarmaliydim. Onun, takim arkada$larindan biriyle irtibat kurdum. Hatta bi-raz da yakinlik gosterdim. Amacim ger<;egi ortaya $1-karmaktan ba$ka bir $ey degildi. Arkada§i bir gun bana,

“Sen <;ok guzel bir kizsin. Neden kendine yazik ediyor-sun? Neden evli bir adamla birlikte olmaya devam edi-yorsun?” dedi. Bir kez daha aldatilmi$tim. Arkada$i ko-nu$tuk<;a ge<;mi$te ya$adigim $eyler birer birer aklima geliyordu. C^iinku ge<;mi$imdeki olaylara ^ok benziyor-du. Onun da karisi hamileydi ve dogurmak iizereydi. Ben hayatim boyunca hep “Asia evli biriyle birlikte ol-mam” derdim. Meger biiyiik konu$mu$um. Benim de ba$ima gelmi$ti i$te.

Erkeklerin hepsi ayni

Sonra yiizle$tik. Ger<;egi hi<j saklamadi. Ostelik bana, “Sen tek degilsin ki, benim bir siirii sevgilim var” dedi. Benim midem bulaniyordu. Bu adam o kadar ig ren<;ti ki, bana aldigi hediyelerin aynisindan diger sev-gililerine de aliyor ve gonderiyordu. Hatta benim ona aldigim hediyeleri de sevgililerine armagan ediyordu. Takim arkada$i sayesinde diger sevgilileriyle de tam$-tim. Birlikte ya$adiklarimizi payla§tik ve onu hayati-mizdan silmeye karar verdik. Nitekim sildik de. Ben artik hi<;bir erkege inanmiyorum. Turn erkeklerin ayni oldugunu dii^unup hepsinden intikam almak istiyo-rum. Benim gibi <;ok sayida arkada$im da oyle du$iinii-yor. Evet, erkeklerin giivenilmez oldugunda iddialiyim. §imdi bu konuda bazi erkekler <jikip “Hepimiz oyle de-giliz” diyecek ama ben sadece benim ya$adjJ^fttfidan yola <jikmiyorum. Mesela bir tanidigim var. Kocasi onu oyle aci bir $ekilde aldatti ki… Adi Ayla bu kadinin. 18

“Sen <;ok guzel bir kizsin. Neden kendine yazik ediyor-sun? Neden evli bir adamla birlikte olmaya devam edi-yorsun?” dedi. Bir kez daha aldatilmi$tim. Arkada$i ko-nu$tuk<;a ge<;mi$te ya$adigim $eyler birer birer aklima geliyordu. C^iinku ge<;mi$imdeki olaylara ^ok benziyor-du. Onun da karisi hamileydi ve dogurmak iizereydi. Ben hayatim boyunca hep “Asia evli biriyle birlikte ol-mam” derdim. Meger biiyiik konu$mu$um. Benim de ba$ima gelmi$ti i$te.

Erkeklerin hepsi ayni

Sonra yiizle$tik. Ger<;egi hi<j saklamadi. Ostelik bana, “Sen tek degilsin ki, benim bir siirii sevgilim var” dedi. Benim midem bulaniyordu. Bu adam o kadar ig ren<;ti ki, bana aldigi hediyelerin aynisindan diger sev-gililerine de aliyor ve gonderiyordu. Hatta benim ona aldigim hediyeleri de sevgililerine armagan ediyordu. Takim arkada$i sayesinde diger sevgilileriyle de tam$-tim. Birlikte ya$adiklarimizi payla§tik ve onu hayati-mizdan silmeye karar verdik. Nitekim sildik de. Ben artik hi<;bir erkege inanmiyorum. Turn erkeklerin ayni oldugunu dii^unup hepsinden intikam almak istiyo-rum. Benim gibi <;ok sayida arkada$im da oyle du$iinii-yor. Evet, erkeklerin giivenilmez oldugunda iddialiyim. §imdi bu konuda bazi erkekler <jikip “Hepimiz oyle de-giliz” diyecek ama ben sadece benim ya$adjJ^fttfidan yola <jikmiyorum. Mesela bir tanidigim var. Kocasi onu oyle aci bir $ekilde aldatti ki… Adi Ayla bu kadinin. 18

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.