Hoşgeldiniz ziyaretçi! [ Giriş yap

 

ucup giden hayallerim-5 bölüm

  • İlan Tarihi: 25 Mart 2013 17:32

Açıklama

ucup giden hayallerim-5 bölüm

0mış buna. Kocam da, “Getiririm mağazana görür-
sün” diye cevap vermiş. İş inada binmiş ve kadın da
“Getir de göreyim” demiş. Kocamın bizi o gün mağa-
zaya götürmesinin sebebi buymuş.
Boşanma sözü vermiş
Sessizce dinledim kadının anlattıklarını. Sonunda
“Neden evli olduğunu öğrendikten sonra ayrılma-
dın?” dediğimde, “Bana boşanacağını söylüyordu, ben
de o yüzden bekliyordum” diye cevap verdi. Sevgili
kocam demek benden boşanmak istiyordu… Kadının
yanından ayrıldım. Biliyordum ki kadın benden he-
men sonra eşimi arayacak ve her şeyi söyleyecek-
ti. Nitekim öyle oldu. Eşim eve geldiğinde bana sade-
ce “Özür dilerim” dedi. Bunun özür dilenecek bir ta-
rafı yoktu ki… Oturduk konuştuk o gece geç saatlere
kadar. Zaaflarına yenildiğini,, beni çok sevdiğini, af-
fetmemi istediğini söyledi. “Başka oldu mu?” diye sor-
dum, “Hayır” dedi. “Haluk ya şimdi her şeyi anlat ya
da ben sonra öğrenirsem daha kötü olur. Biliyorsun
kafaya takarsam öğrenirim” dedim. Dökülmeye baş-
ladı. 2 kişi daha olmuş daha önceleri. Sadece seks iliş-
kisiymiş bunlar. Duygusal bir bağlılık yokmuş. İyi de
bunlar beni rahatlatmıyordu ki! Keşke duygusal bir
bağı olsaydı, keşke aşk için bunu yapmış olsaydı. O za-
man saygı duyardım. Ama sadece hayvansal bir dürtü
için aldatmıştı beni.-bölüm mış buna. Kocam da, “Getiririm mağazana görür-
sün” diye cevap vermiş. İş inada binmiş ve kadın da
“Getir de göreyim” demiş. Kocamın bizi o gün mağa-
zaya götürmesinin sebebi buymuş.
Boşanma sözü vermiş
Sessizce dinledim kadının anlattıklarını. Sonunda
“Neden evli olduğunu öğrendikten sonra ayrılma-
dın?” dediğimde, “Bana boşanacağını söylüyordu, ben
de o yüzden bekliyordum” diye cevap verdi. Sevgili
kocam demek benden boşanmak istiyordu… Kadının
yanından ayrıldım. Biliyordum ki kadın benden he-
men sonra eşimi arayacak ve her şeyi söyleyecek-
ti. Nitekim öyle oldu. Eşim eve geldiğinde bana sade-
ce “özür dilerim” dedi. Bunun özür dilenecek bir ta-
rafı yoktu ki… Oturduk konuştuk o gece geç saatlere
kadar. Zaafbrına yenildiğini,, beni çok sevdiğini, af-
fetmemi istediğini söyledi. “Başka oldu mu?” diye sor-
dum, “Hayır” dedi. “Haluk ya şimdi her şeyi anlat ya
da ben sonra öğrenirsem daha kötü olur. Biliyorsun
kafaya takarsam öğrenirim” dedim. Dökülmeye baş-
ladı. 2 kişi daha olmuş daha önceleri. Sadece seks iliş-
kisiymiş bunlar. Duygusal bir bağlılık yokmuş. İyi de
bunlar beni rahatlatmıyordu ki! Keşke duygusal bir
bağı olsaydı, keşke aşk için bunu yapmış olsaydı. O za-
man saygı duyardım. Ama sadece hayvansal bir dürtü
için aldatmıştı beni.bile istemiyorum. Nefret etmiyorum ama galiba iğre-
niyorum. Bu arada o fahişe birkaç kez aradı beni. Hiç
çıkmadım telefonlarına. Şu anda Haluk’un hayatında
birileri var mı, yok mu hiç bilmiyorum, takip etmiyo-
rum. Çünkü ben kafamda çoktan bitirdim bu evlili-
ği. Haluk’a sadece, “Birileriyle bir şeyler yaşayacaksan
fazla göz önünde olma. Bir sosyal çevremiz var. İşin
içyüzünü bilmedikleri için yanlış şeyler düşünebilir-
ler” dedim. Bu sözümü dinliyor olmalı. Bugüne kadar
hiç kimseden Haluk hakkında bir şey duymadım. Ya
da kimseyi almıyor artık hayatına. Zaman zaman be-
nimle yakınlaşma çabalarına giriyor. Şakalaşmaya ça-
lışıyor. Ama ben öyle bir duvar ördüm ki aramıza, o
duvarı aşamıyor.
Bir daha asla evlenmem
Biliyor musunuz, aslında beni gerçekten üzen iha-
neti değildi. Belki bunu anlayabilirdim bir şekilde.
Ama kadına kendini kanıtlamak için beni ve oğlumu-
zu mağazaya götürmesi aklıma geldikçe çıldırıyorum.
Bunu bir türlü hazmedemiyorum. Gözümü kapadı-
ğımda hep o sahne geliyor aklıma. Mağazaya girdiği-
mizde kadının duyduğu tedirginlik… Bu arada Haluk
bir gün bana, “Bunu nasıl ortaya çıkardın?” diye sor-
du. Söylemedim tabii… Ona sadece “Bir kadın ister-
se gerçeği mutlaka ortaya çıkarır. Çıkarmıyorsa bil ki
ayrılmayı göze alamadığı içindir” diye cevap verdim.
Gerçekten de öyle düşünüyorum. Herkes bilsin ki, her.erkek aldatır. Mutlaka bir kaçamağı vardır. Kadınların
büyük kısmı bu kaçamakları görmezden gelir. Çünkü
görürse evliliğinin sallantıya gireceğini bilir. “Yeter ki
aşık olmasın, kaçamağını yapıp evine dönsün” diye
düşünür. Böylesi işine gelir çünkü. Sonuç olarak erkek
çapkınlığıyla övünürken, “Karda yürürüm izimi belli
etmem” derken bir kez daha düşünsün. İster istemez iz
bırakıyor erkekler. Bu izleri takip eden her kadın ger-
çeğe mutlaka ulaşır. Haluk’tan ayrıldığım zaman bir
daha kimseyle evlenmemeye yeminliyim. Çünkü bir
ihaneti daha kaldırmaya gücüm yok. Sadece oğluma
adayacağım kendimi…4Cep’teki Çtplak Fotoğraflar
Derin, severek evlenmişti. Bir gün eşinin cep telefonun-
da gördüğü çıplak kadın fotoğrafları hayatını altüst
etti. Kılık değiştirip eşini takip etti ve gerçeğe ulaştı. Eşi,
yakalandığını anlayınca Derine şiddet uyguladı
7 yaşındayım, adım Derin. Antalya’da doğdum,
,_orada büyüdüm. Çocukluğuma dair fazla bir şey
hatırlamıyorum. Annem ve babam öğretmendi. Hep
resmi davranmışlardır bana, beni bağırlarına basıp
doğru dürüst öpmezlerdi bile. Birbirimize bağlı bir
aile olmadık hiçbir zaman. Yine de başarılı bir öğren-
ciydim. Ayrıca çok da sosyaldim. Derken üniversiteyi
kazandım. Kazandığım okul Antalya’da olmasına rağ-
men yine de ailemden ayrılıp ayrı bir eve çıktım. Ali’yi
de üniversitede tanıdım. Ali benimle aynı fakültede
değildi önceleri. Peşimden çok koşmuş ama benden
olumlu ya da olumsuz cevap alamamıştı. Buna rağ-
men bana yakın olmak için kendi okulundan benim-
kine geçiş yapmıştı. Benimle aynı sırada oturuyordu.
Altı ay boyunca istisnasız her gün bir hediye buldum
sıramda. Hatta bir seferinde elma şekeri almış, üze-
rine de “Seni elma şekeriyle kandırmayı deniyorum”
yazmıştı. Ve bu kez başarmıştı. Onunla görüşmeleri-
miz sıklaştı. Artık sevgili gibiydik. Benim yanımday-ken elleri titrerdi. Bense onun için bir takıntı olduğu-
mu, aslında beni sevmediğini düşünüyordum. Bir gece
e-mail adresinin şifresini ele geçirdim.
Tüm e-maillerini okudum. Bir sevgilisi olduğu-
nu öğrendim. O günden sonra da yıllarca görmedim
Ali’yi. O yurt dışına gitti, ben de okuluma devam et-
tim.
Annem çok karşı çıktı
Bu sıralarda Okan’la tanıştım. Ali’nin aksine son
derece maço biriydi. Ali gibi jestler yapmıyordu ama
duygularını gösteriyordu. İşte beni etkileyen de bu
oldu. İki yıl boyunca flört ettik. Neredeyse her gün
görüştük bu iki yıl boyunca. Çok seviyordum onu.
Hayatımdaki her şeyi silecek kadar çok seviyordum.
Birbirimizi görmeden yapamayacağıma! anladığı-
mızda evlenmeye karar verdik. Annem.bu evliliğe şid-
detle karşı çıktı. Babamsa Okan’dan hoşlanıyordu.
Hatta ortak iş yapmaya bile başlamışlardı. Okan’ı oğlu
gibi görüyordu. Annem Okan’la birlikteliğimizi kabul
etmediği için bir yıl hiç konuşmanı benimle. Ama ben
seviyordum ve evlenmeye kararlıydım. Bir Kasım ayı,
Cuma sabahı Okan “Ne zaman evleneceğiz?” djye sor-
du. “Hemen, şimdi” diye cevap verdim ve çıktık evden.
O gün evlenemedik tabii ki. Bir takım evrakları hazır-
lamamız iki gün sürdü. Nikahım kıyıldığıma üzerim-
de gri bir eşofman, başımda siyah bere v^fdı. Oysa be-
nim en büyük hayalim gelinlik giymedi. Baharda ya-çalışmıyordum. O an bileğim çatlamış ama bunu bile
hissetmiyordum. Sonra beni kaldırıp duvara fırlat-
tı. Telefon hâlâ elimdeydi. Sürekli vuruyordu bana, öl-
mekten korkuyordum. Bir anda telefonu yatak odasına
fırlattım. O telefonunu almak için yatak odasına yönel-
diğinde ben de anahtarı alıp giriş kapısından dışarı fır-
ladım. Kapıyı da üzerine kilitledim. Bu sırada gürültü-
leri duyan üst komşum geldi ve beni alıp dairesine gö-
türdü. Kollarım mosmordu, her yerim ağrıyordu. Polisi
aramak için telefonu istedim. Komşum aynı anda bana
su içirmeye çalışıyordu. Tam o sırada büyük bir şangırtı
koptu. Okan evin salonunun camlarını indirmiş, beline
kadar sarkmış “Beni bırakma” diye ağlıyordu. Bu sıra-
da üst komşum polisi çağırmamam için beni ikna etti.
Daha sonra da komşum kendi arkadaşlarını ve babasını
çağırdı. Ben de Okan’ın babasını arayıp gelmesini iste-
dim. Gelip evden çıkardılar Okan’ı. Kapı açılır açılmaz
babasından okkalı bir tokat yedi. “Kızıma bunu nasıl
yaparsın?” diye bağırıyordu kayınpederim. Okan’ı evi-
ne götürdüler, benim için doktor çağırdılar. Bu arada
bir de camcı geldi kırılanları tamir etmek için. Doktor
beni hastaneye götürdü. Komşularım da sağ olsunlar,
evimi temizledi. O gece Okan’ın babası kalp krizi geçir-
di. Okan ise sinir krizi geçirip bileklerini keserek inti-
hara kalkıştı. Okan parkta, babası evde, aynı saatlerde
ölümle burun buruna gelmişti. Bu ilk intihar deneme-
si değildi. Ona dönmeyi kabul etmediğim için üç kez
daha kalkıştı intihara. Boşanmamız taım iki yıl sürdü.
Okan şu an nerede, ne yapıyor hiç bilmiyorum.En kadim dostum
Bu zor günlerimde, bana her anlamda destek olan
bir arkadaşım vardı. Adı Gökhan. İş bağlantılarımın
da olduğu bir işadamıydı. Kendine ait korumaları bir-
kaç ay benim emrime vermişti. Okan’ın bana bir şey
yapmasından çok korkuyordu. İmdadıma hızır gibi
yetişmişti. İş seyahatine çıksa bile sürekli yanımda ol-
duğunu hissettiriyordu. İşten çıkmamı, bir süre kafa-
mı dinlememi söyledi. Dediğini yaptım. Benden yaş-
ça büyüktü. Fikirlerine çok güveniyordum, ondan sü-
rekli yeni şeyler öğreniyordum. Neredeyse günde 20
saat Gökhan’la konuşuyordum. Sürekli kafamı başka
şeylerle meşgul ederek Okan’la yaşadığım kötü gütıle-
ri unutmama yardımcı olmaya çalışıyordu. Onun sa-
yesinde bu kötü günleri kısa sürede atlattım. Gökhan,
bir süre sonra kendi korumalarını çekti. Ortam artık
güvenliydi. Yalnız bir gün telefonda konuşurken üze-
rimdeki kıyafeti bildiğini ağzından kaçırdı. Ondan
çok uzakta bir yerdeydim. Üzerimde beyaz bir etek
vardı. Benim etek giymemi hiç istemezdi. Ben bunu,
beni korumak için istediğini sanırdım. Meğer kıska-
nırmış beni. Başıma bir şey gelmesin diye uzaktan da
olsa izletiyormuş beni. Bir süre sonra Gökhan’a tama-
men güvenebileceğimi anladım ve aramızda dostluk-
tan daha öte bir sevgi doğdu. Evet, Gökhan’a aşık de-
ğildim ama mutluydum. O yaz birlikte tatile çıktık.
Gökhan, boşanmış, 12 yaşında kızı olan bir erkekti,
öyle evlenme takıntıları falan yoktu. Beni ona bağla-

İlan ID: Yok

Sorun bildir

İsteğiniz işlenirken, lütfen bekleyin....

Bir Cevap Bırakın

Yorum yazmak için giriş yapmalısınız.